Formularz kontaktowy

Dziękujemy za przesłanie!

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa

tel.: 22 390 36 00

NIP: 107-00-01-287

BIP: www.zgnzoliborz.bip.um.warszawa.pl

Korespondencje należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w godzinach 7.00 – 15.00 lub wysłać za pośrednictwem poczty email:

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) pełni ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): ZGNZoliborz/SkrytkaESP

Obsługa interesantów odbywa się przez pracowników w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki

w godzinach 7.00 – 15.00.

 

W środy praca w jednostce ma charakter wewnętrzny (bez obsługi interesantów). 

W środę przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Interesanta
(
ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa)  w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach merytorycznych z zakresu działalności podlegających mu komórek organizacyjnych w obecności właściwego kierownika komórki organizacyjnej we wtorki w godzinach 12.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania,

w przypadku gdy rozpatrzenie sprawy wymaga jego udziału. 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w obecności Zastępcy Dyrektora lub właściwego kierownika komórki organizacyjnej, w poniedziałki w godzinach 12.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania,

w przypadku gdy rozpatrzenie sprawy wymaga jego udziału.