• Dyrektor - Krystian Ciećka, tel.: 22 390 36 00

 • Dział Personalno – Organizacyjny

 • Adriana Pawlak, kierownik działu, tel.: 22 390 36 26

 • Dział Lokali Użytkowych

 • Martyna Piotrowska, kierownik działu, tel.: 22 390 36 25

 • Samodzielne jednoosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

 • Piotr Grochot, specjalista, tel.: 22 390 36 09

 • Zastępca Dyrektora - Krystian Wilk, tel.: 22 390 36 00

 • Dział Eksploatacji

 • Ilona Kostrzewa, kierownik działu, tel.: 22 390 36 07

 • Dział Techniczny

 • Marek Makowski, kierownik działu, tel.: 22 390 36 13

 • p.o. Głównego księgowego - Joanna Szawaryn, tel.: 22 390 36 15

 • Dział Finansowo – Księgowy, tel.: 22 390 36 00

 • Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. windykacji, tel.: 22 390 36 00

 • Lidia Łagowska, tel.: 22 390 36 21

 • Dorota Tomczyk, tel.: 22 390 36 20

 • Urszula Michońska, tel.: 22 390 36 22

Schemat organizacyjny