#DBAMYRAZEM
#OSZCZEDZAJENERGIE

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Przesyłając zgłoszenie formularze jednocześnie akceptuje regulamin.

Dziękujemy za przesłanie!

regulamin akcji

ZAROWKA.JPG