Zasady najmu garaży regulują postanowienia Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta st. Warszawy, z dnia 5 lutego 2020 r. ze zm, w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 Załączniki:

Garaże do wynajęcia poza konkursem: Obecnie nie posiadamy do wynajęcia garaży w trybie poza konkursowym.