Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują postanowienia Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta st. Warszawy,
z dnia 5 lutego 2020 r. ze zm., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy
z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 Załączniki:

Lokal użytkowy stanowiący własność m.st. Warszawy można wynająć w drodze konkursu ofert lub przetargu. Po wygranym konkursie najemca podpisuje umowę na okres do 3 lat, a po wygranym przetargu umowę na okres lat 10-ciu. W przypadku, gdy lokal dwa razy był w konkursie i na jego najem nie złożono ofert spełniających wymogi konkursu, zostaje on skierowany na listę lokali poza konkursem ofert. Lokale usytuowane w piwnicach i suterenach są umieszczane na takiej liście już po pierwszym nieskutecznym postepowaniu konkursowym.

Nieruchomości Miejskie Oferty

Wykaz lokali do wynajęcia poza konkursem

Do pobrania: