Najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy – krok po kroku 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody ciepłej, zimnej i odprowadzania ścieków oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Obowiązujące stawki czynszu w lokalach mieszkalnych

Wzory dokumentów do pobrania:

Umowa najmu mieszkalnego

Umowa najmu socjalnego lokalu

 

Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego

Karta ewidencyjna osób zamieszkujących w lokalu

Oświadczenie o uzyskaniu zgody na zamieszkiwanie