Dalsze prace na patio.


Szanowni Państwo,


mając na uwadze wykonane ekspertyzy dotyczące oceny nośności i bezpieczeństwa stropów garaży podziemnych budynku i wynikające z nich zalecenia z dnia 29.04.2022 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłosił postępowanie przetargowe na: Wykonanie robót, polegających na odciążeniu stropu patio w budynku przy ul. Marii Kazimiery 18-26 z mas ziemnych oraz elementów betonowych prefabrykowanych, wraz z robotami towarzyszącymi."

Termin składania ofert upłynął 16.05.2022 r.

Wpłynęły dwie oferty przewyższające zakładany budżet. ZGN dokonał weryfikacji otrzymanych dokumentów i podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na otrzymane oferty przewyższające zakładany budżet na realizację powyższego zamówienia. W czerwcu ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.