Działobitnia Cytadeli Warszawskiej przy Al. Wojska Polskiego

Z przyjemnością prezentujemy Państwu obecny stan budowli Działobitni Cytadeli Warszawskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B. W ostatnich dwóch latach Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wykonał tymczasowe zadaszenie budowli, rozebrał przybudówkę oraz wykonał prace konserwatorskie niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku. Obecnie obiekt stanowi plac budowy.