Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Marii Kazimiery 1

Instalacja fotowoltaiczna na Żoliborzu zainstalowana na dachu budynku stanowiącego 100% własność m.st. Warszawy przy ul. Marii Kazimiery 1.


Instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim brak wytwarzania zanieczyszczeń, hałasu oraz dwutlenku węgla, ale również korzyści ekonomiczne.

#dbajmyrazem #ochronasrodowiska #eco-friendly