Konkurs ofert 5/2021 ROZSTRZYGNIĘTY

na najem lokalu użytkowego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okres do lat 3


Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu:

Komunikat o rozstrzygnięciu II
.pdf
Download PDF • 162KB


Komunikat o zamknięciu i wstępnym wyniku konkursu

Komunikat o zamknięciu konkursu 5_2021
.pdf
Download PDF • 148KB

Komunikat o zmianie terminu otwarcia ofert

Komunikat o zmianie terminu otwarcia ofert 5-2021
.pdf
Download PDF • 185KB


Załącznik do Pobrania:

-Ogłoszenie nr 5/2021 wraz z informatorem

Ogłoszenie o konkursie 5.2021 + informator
.pdf
Download PDF • 198KB

- Regulamin konkursu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN
.pdf
Download PDF • 254KB

- Wzór umowy:

+ Załącznik nr 2 do regulaminu UMOWA NAJMU wzór
.docx
Download DOCX • 61KB

- Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 OFERTA Mickiewicza 24
.pdf
Download PDF • 292KB

Mickiewicza 24 lok. U1