Pełnienie nadzoru inwestorskiego i przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej realizowanych robót, p

Pełnienie nadzoru inwestorskiego i przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej realizowanych robót, przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa. Postępowanie przetargowe znajduje się na Platformie e-Zamawiający pod linkiem:

https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl