Pierwsze planowane prace na patio.


Szanowni Państwo,


mając na uwadze wykonane ekspertyz dotycząca oceny nośności i bezpieczeństwa stropów garaży podziemnych budynku i wynikające z nich zalecenia, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przystępuję do pierwszych prac w zakresie konieczności odciążenia stropów garażu podziemnego.


Tym samym, w najbliższym czasie, działając na podstawie Decyzji Nr 361/2022/PE-ZD-II z dnia 28 marca 2022 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego, zostaną usunięte z wewnętrznego dziedzińca cztery jodły pospolite.


Prace będą wykonywane przez profesjonalną firmę, która dokona wszelkich zabezpieczeń terenu objętego działaniami.