PRZYJAZNE PODWÓRKO


Biuro Polityki Lokalowej oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają do udziału w konkursie "Przyjazne Podwórko"

Główny cel i założenia konkursu:

Wspieranie działań lokalnych wspólnot na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności miejskich podwórek, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą i miejscem wypoczynku, a także likwidacją barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Najważniejsze informacje:

· Adresatem konkursu są Wspólnoty Mieszkaniowe, w których m.st. Warszawa jest jednym ze współwłaścicieli oraz mające zawartą umowę dzierżawy lub współdzierżawy gruntu, stanowiącego własność m.st. Warszawy.

· Dofinansowanie dotyczy w szczególności przeprowadzenia renowacji terenów zielonych, budowie, remoncie lub wymianie chodników, ciągów jezdnych, oświetlenia, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci, miejsc gromadzenia odpadów, płotków.

· Wyboru podwórek, które otrzymają dofinansowanie, dokona Komisja Konkursowa.

· Termin składania wniosków – do 31 stycznia 2022 r.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Zarządzeniu nr 1572/2021 z 01-09-2021


Zespół ZGN Żoliborz