Wykaz lokali przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres 5 lat - Uchwałą 1366_21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do lat 5 - Uchwała nr 1440_21 z dnia 21 grudnia 2021r.

wykaz garaży przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego najmecy, na okres 5 lat - Uchwała 1444_21 z dnia 28 grudnia 2021r